Övningar

Övningarna i Oiva utvecklar din förmåga att må bra både i kropp och sinne och de hjälper dej att fokusera på viktiga saker i ditt liv. Du kan göra övningarna i den ordningsföljd de kommer, eller hur du själv tycker det känns bäst. Om du vill ha hjälp för ett specifikt problem, kan du börja med de utvalda övningarna nedan.

Det lönar sig att först bekanta sig med övningarna i delen Medveten närvaro eftersom förmågan att vara närvarande och fokusera behövs också i de senare övningarna.


Sinnesro

Lär dej att känna igen dina tankar och känslor. Lägg märke till att du inte behöver agera, utan kan låta dem vara som de är.

Medveten närvaro

Identifiera dina tankar och känslor. Märk att man kan låta dem vara.


De egna värderingarna styr allt som vi gör. Vad är viktigt för dej och hur handlar du i enlighet med dina värderingar?


Hur mår din kropp? Lyssna på din kropp och lägg märke till vilka behov den har.

Den rörliga kroppen

Gör goda gärningar för dej själv.