Tankar om dej själv

Syfte: Med hjälp av övningen kan du lära dej att vara mera accepterande mot dej själv.

Längd: ca 2 min.

Anvisning: Du behöver en lugn plats för övningen.


Lyssna på övningen eller läs den:

Tänk på någon föreställning som du har om dej själv. T.ex. jag är misslyckad, fet, dum, ingen tycker om mej. Tänk på den här bilden av dej själv och försök tro på den stenhårt, att du är just sådan. Släpp sedan denna föreställning eller tanke.

Säg till dej själv ”jag har en tanke att jag är misslyckad, fet, dum, ingen tycker om mej”. Observera dej själv och märk att du är du, och att du har denna tanke. Släpp sedan igen en gång denna föreställning eller tanke.

Säg till dej själv ”jag märker, att jag tänker, att jag är misslyckad, fet, dum, ingen tycker om mej”. Observera, att du är den som lägger märke till din tanke.

Gå igenom alla tre faser ännu en gång: ”Jag är ... Jag har en tanke om att jag är ... Jag märker, att jag tänker, att jag är x...”


Reflektion

Vilka förändringar märkte du i ditt förhållande till din föreställning? Väckte de olika faserna olika känslor hos dej?

Alla tre faser är förknippade med din föreställning om dej själv:

  1. I den första fasen ”Jag är ...” upplever du dej helt och hållet vara ett med din definition. Dina tankar om vad du är, är lika med dej själv.

  2. I den andra fasen märker du, att din föreställning om dej själv är bara en tanke.

  3. I den tredje fasen märker du, att du tänker, att du är något. Ur detta jag-perspektiv observerar du alltså innehållet i dina tankar och märker att du tänker.

Öva speciellt på dina negativa föreställningar om dej själv. Du får avstånd till dina tankar när du använder orden ”jag märker att jag har en tanke”.