Info om Oiva

 • Övningarna är baserade på upplevelser och behöver inte förstås på ett visst sätt, de får kännas konstiga eller komiska.
 • Du kan göra övningarna genom att läsa dem, lyssna på dem eller titta på ett videoclip.
 • Övningarnas tidslängder är ungefärliga – du kan fördjupa övningarna genom att förlänga dem.
 • Oiva presenterar övningarna i en viss ordning men du kan också själv välja vilka och i vilken ordning du vill göra dem.
 • Det är bra att göra övningarna flera gånger.

Anvisningar om hur Oiva kan användas

 • Det lönar sig att göra övningarna regelbundet, det vill säga dagligen eller åtminstone några gånger i veckan.
 • Titta gärna på videoclipen som introduktion. De innehåller relevanta och intressanta synvinklar till de olika områdena.
 • 1-3 övningar är en lämplig mängd att göra per gång, men om du vill så kan du göra fler.
 • Du kan märka övningar som favoriter om du vill återkomma till dem eller hitta dem snabbt.

Färdigheter som du kan lära dej

Medveten närvaro Medveten närvaro

Jag som plats Jag som plats; att ta observatörens synvinkel till inre erfarenheter

Att befria sig från tankarnas makt Att befria sig från tankarnas makt; tankar är bara tankar

Acceptans Acceptans; att möta tankar och känslor som de är

Värderingar Att klarlägga värderingar; saker som är viktiga för dej

Handlingar Handlingar i enlighet med värderingar


Information för yrkesmänniskor/professionella

Användning i samband med annan verksamhet

Oiva baserar sig på principer i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och lämpar sig väl att användas inom många områden. Det är ändå en fördel om handledaren bekantar sig i förväg med materialet och säkerställer att innehållet stöder den övriga verksamhetens målsättningar och är lämplig för målgruppen. Det är enkelt att ge övningar som hemuppgifter eftersom de är lättillgängliga på nätet.

Man kan också utföra Oivas övningar tillsammans vid en terapisession eller diskutera vilka tankar övningarna har väckt. Man kan också utföra övningar i medveten närvaro eller avslappningsövningar i grupp. När man funderar över värderingar och planerar gärningar i enlighet med värderingar finns det flera olika övningar att använda, t.ex. Ditt liv just nu, Värde områden, Glädjen i livet, Gärning i enhet med värderingar, Passagerarna på bussen, eller Jag kan inte.

Fördelar

 • Oiva är ett konkret redskap som ger möjlighet att göra övningar självständigt.
 • Användning av Oiva kan hjälpa en person att orientera sig för en terapisession.
 • Efter en terapisession kan Oiva hjälpa en person att fortsätta sitt tankearbete eller återgå till stämningen vid sessionen.
 • Ifall behandlingen håller på under en längre period och terapisessionerna är få, kan användning av Oiva vara till hjälp för att få en klarare helhetsbild.

Erfarenheter

"Användning av Oiva gav mej många insikter. Jag gillade det vardagliga sättet att hantera livet – ätandet, stressen, sovandet och hur jag tänker."

"Det var roligt att göra övningar genom Oiva. Den var lätt och trevlig att använda."

"Genom att öva på att känna igen tankar och släppa taget om dem, upplevde jag att jag kunde minska stressen och förhålla mej 'lättare' till bekymmer."

"Hoppas att så många som möjligt får möjlighet att pröva på Oiva."

"Rekommenderas åt personer som behöver hjälp med stresshantering och att leva i nuet."

"Det som fick mej att stanna upp var frågorna om värderingar och att leva enligt dem. Jag har hittat många stärkande saker i mitt liv och lyckats hålla fast vid dem."

"Oiva var ett utmärkt sätt att påminna sej om viktiga saker, t.ex. under bussresan till jobbet. Den var lätt att använda och nyttig."

"Jag har fått en mera avslappnad inställning. Tyckte mycket om avslappningsövningarna och att förverkliga värderingar."

"Jag lärde mej att slappna av med hjälp av Oiva. Avslappningsövningarna har hjälpt mej att somna och få bättre sömnkvalitet. Dessutom har jag i några akuta situationer kunnat lugna ner mej själv genom att fokusera på andningen och sedan agera bättre."

"Jag har fått mera mental styrka."

"Stressen har minskat. Jag sover bättre och märker det vackra runt omkring mej. Jag är gladare och piggare."

"Genom övningarna i medveten närvaro fick jag hjälp att ändra min diet. Jag har en känsla, att jag kan följa den linje jag valt under resten av livet. Jag äter medvetet och jag kan motstå att vräka i mej allt sött."

"Självförebråelserna har minskat."

"Oiva är en bra hjälpreda för att lugna ner sig en stund och släppa taget om alla krav och förväntningar från både insidan och utsidan."