Valinnat – Yhteenveto

Tässä osiossa olet selkiyttänyt itsellesi tärkeitä asioita ja peilannut niitä nykyiseen elämääsi. Omien elämänarvojen kirkastaminen itselleen on lähtökohtana hyvälle elämälle.

Jotta voisit elää hyvää, rikasta elämää, sinun täytyy tietää, mitä se sinulle tarkoittaa. Aika ajoin on syytä tarkastaa omia elämänarvojaan, jotta ne voivat johdattaa askeleitasi elämäsi polulla.

Seuraavassa osiossa työskennellään noiden askelten - jokapäiväisten valintojen ja tekojen - parissa.