Hyväksyntä – Yhteenveto

Tässä osiossa olet saanut näkökulmaa asioiden hyväksyntään. Elämässämme hyväksyntää kaipaavia asioita ovat esimerkiksi menneisyyden kokemukset, menetykset, kehomme vaivat ja mielemme sisäiset kokemukset, kuten kiusaavat ajatukset ja surun ja ahdistuksen tunteet. Hyväksyntä on myös lähtökohta muutokselle. Meidän täytyy ottaa todellisuus vastaan sellaisena kuin se on, ennen kuin voimme lähteä muuttamaan asioita.